Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou metodiku hodnocení výzkumných organizací. Nová metodika v duchu strategických záměrů vlády ČR přispěje ke zvýšení efektivity prostředků vynakládaných na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prostředky zaměří na realizaci konkrétních aktivit směřujících k tvorbě inovativních řešení a také na posílení hospodářství a rozvoje celé společnosti. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-vydalo-novou-metodiku-hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-94319.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal