Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv rubriky: Právo

Thumbnail for 19762

GDPR ovlivní také kamerové systémy ve firmách. Na co si podniky musí dát pozor?

Podle některých právníků musí mít provozovatel kamerového systému výslovný souhlas od každého člověka, který bude monitorováním zachycen. Další odborníci se však domnívají, že podobný přístup nutný nebude. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/gdpr-ovlivni-take-kamerove-systemy-ve-firmach-na-co-si-podniky-musi-dat-pozor-99784.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19842

Cestovní náhrady v roce 2018: Vše, co potřebujete vědět

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2018 novou vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Přinášíme stručný přehled aktualizovaných sazeb. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cestovni-nahrady-v-roce-2018-vse-co-potrebujete-vedet-99911.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19734

GDPR hrozí pokutami i za nezabezpečený mobil nebo vizitku odloženou mimo firmu

Osobním údajem je také e-mail nebo telefonní číslo. Ty musí firmy podle nového nařízení o ochraně osobních údajů zabezpečit před zneužitím. Za neuhlídání svých databází již podniky zaplatily tučné pokuty. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/gdpr-hrozi-pokutami-i-za-nezabezpeceny-mobil-nebo-vizitku-odlozenou-mimo-firmu-99783.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19710

SPECIÁL: GDPR a jeho dopady na firmy

Nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) od roku 2018 významně ovlivní fungování českých firem. Co přesně přinese podnikatelům a samosprávám? Jaké sankce hrozí podnikům za jeho porušování? Ucelené informace o GDPR vám přináší speciál BusinessInfo.cz. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-gdpr-a-jeho-dopady-na-firmy-99143.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19656

Svěřenské fondy projdou v roce 2018 změnou, prát špinavé peníze v nich ale půjde dál

Svěřenské fondy v České republice nepodléhaly dosud povinnosti zápisu do žádného veřejného seznamu. To se změní od 1. ledna 2018, kdy začne platit evidence svěřenských fondů. Do té bude muset být povinně zapsán každý svěřenský fond. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sverenske-fondy-projdou-v-roce-2018-zmenou-prat-spinave-penize-v-nich-pujde-dal-99368.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19659

Návrat zákonného předkupního práva

S účinností od 1. ledna 2018 se novelou občanského zákoníku částečně navrací institut zákonného předkupního práva, který byl původně účinností nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., k 1. lednu 2014 zrušen. Cílem tohoto článku je proto seznámit čtenáře se základními právy a povinnostmi, které jim z návratu zákonného předkupního práva mohou plynout. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/navrat-zakonneho-predkupniho-prava-ppbi-99423.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19618

Novela stavebního zákona má od ledna 2018 zrychlit vydávání stavebních povolení

Úprava zrychlí především přípravu jednodušších staveb. Složitější záměry může naopak ještě zkomplikovat a především prodražit. Odborníci novelu nepovažují za dlouhodobé řešení, potřebný je podle nich zcela nový stavební zákon. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-stavebniho-zakona-ma-od-ledna-2018-zrychlit-vydavani-stavebnich-povoleni-99240.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19665

Předpokladem úspěchu na cizích trzích je i nastavení účinných nástrojů k řešení sporů

Vstup společnosti na mezinárodní trhy představuje velkou příležitost. Vedle řady praktických provozních otázek je třeba zvážit i právní rizika. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/predpokladem-uspechu-na-cizich-trzich-je-i-nastaveni-ucinnych-nastroju-k-reseni-sporu-99231.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19590

Evidence skutečných majitelů začne v Česku platit v roce 2018

Firmy a další právnické osoby by od ledna 2018 neměly mít možnost zatajovat opravdové vlastníky. Tuzemský způsob zavedení této změny, kterému chybí veřejná kontrola i sankce za poskytování chybných údajů, však dává firmám velký prostor se vyhýbat přiznání skutečných majitelů. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-zacne-v-cesku-platit-v-roce-2018-99027.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19569

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU (Czech Business Representation to the EU) podnikatelům nabízí pomoc v případech, kdy se jejich zájmy protínají s činností orgánů Evropské unie, nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získají informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor. CEBRE je formou stáže v Bruselu doškolí v evropské problematice. Prostřednictvím CEBRE lze i získat přehled o nabídce podpůrných programů EU. Všechny služby CEBRE lze objednat přímo Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cebre-se-predstavuje-3855.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19485

Povinnosti podnikatele zaměstnávajícího zahraniční pracovníky

V současné době je zaměstnávání cizinců zcela běžné a pro podnikatele přináší mnohé výhody. Na co je však třeba vždy pamatovat, je skutečnost, že ať již zaměstnáváme příslušníka Evropské Unie či občana třetího státu, musíme jako podnikatelé dodržet zákonem stanovené požadavky a postupy. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/povinnosti-podnikatele-zamestnavajiciho-zahranicni-pracovniky-98109.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19470

Povinnosti podnikatelů podle zákona proti praní špinavých peněz

Dne 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Co se ve světle této diskutované novely změnilo? Co znamená označení skutečný majitel nebo politicky exponovaná osoba? Co je Finanční analytický úřad a jaké jsou jeho pravomoci? Jakou nejvyšší částku můžete platit v hotovosti? Na tyto a další otázky přináší odpovědi tento článek. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/povinnosti-podnikatelu-podle-zakona-proti-prani-spinavych-penez-98016.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19359

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací – řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění; dále náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí. V příloze zákona jsou uvedeny Seznamy jednotlivých druhů živností. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnostensky-zakon-455-1991-sb-28376.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19467

Řízení o přestupcích a sankce za přestupky ukládané podle nového přestupkového zákona

Nový přestupkový zákon zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Zákon o odpovědnosti za přestupky poskytuje obecnou právní úpravu správní odpovědnosti, která dosud chyběla. Článek seznamuje se základní úpravou přestupkového řízení a se sankcemi, které lze za přestupky uložit. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rizeni-o-prestupcich-sankce-ppbi-98048.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19461

Nadužívání zajišťovacích příkazů

Finanční úřady, celní úřady i další správci daně v některých případech vykonávají svoji pravomoc nad rámec přípustných mezí. Jejich zákonnou povinností je mimo jiné šetřit práva daňových subjektů. Jeden z příkladů nezákonných situací nastává, když použijí zajišťovací příkazy příliš extenzivně, v rozporu se zákonnými podmínkami. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/naduzivani-zajistovacich-prikazu-97646.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19112

Odpovědnost za přestupky podle nového přestupkového zákona

V červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela mění, zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který je dále doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/odpovednost-za-prestupky-podle-noveho-prestupkoveho-zakona-ppbi-96481.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19335

Odpovědnost za přestupky podle nového přestupkového zákona

V červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela mění, zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který je dále doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/odpovednost-za-prestupky-podle-noveho-prestupkoveho-zakona-ppbi-96481.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19010

Než přijmete funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete

Než se rozhodnete přijmout funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete a zjistěte si, jaké povinnosti z toho pro vás vyplývají. Finanční úřad s vámi nebude mít slitování a policie také ne. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nez-prijmete-funkci-clena-statutarniho-organu-dobre-si-to-rozmyslete-95709.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal