Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv rubriky: Právo

Thumbnail for 19112

Odpovědnost za přestupky podle nového přestupkového zákona

V červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela mění, zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který je dále doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/odpovednost-za-prestupky-podle-noveho-prestupkoveho-zakona-ppbi-96481.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19335

Odpovědnost za přestupky podle nového přestupkového zákona

V červenci 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zcela mění, zjednodušuje a zpřesňuje problematiku správní odpovědnosti. Dříve značně roztroušená právní úprava byla sjednocena do zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který je dále doplněn zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/odpovednost-za-prestupky-podle-noveho-prestupkoveho-zakona-ppbi-96481.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19010

Než přijmete funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete

Než se rozhodnete přijmout funkci člena statutárního orgánu, dobře si to rozmyslete a zjistěte si, jaké povinnosti z toho pro vás vyplývají. Finanční úřad s vámi nebude mít slitování a policie také ne. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nez-prijmete-funkci-clena-statutarniho-organu-dobre-si-to-rozmyslete-95709.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18880

Publikace Enterprise Europe Network k problematice duševního vlastnictví

Znalost komerční ceny duševního vlastnictví má pro firmy zásadní důležitost. Cena duševního vlastnictví totiž předurčuje strategii, jak s danou myšlenkou dále nejlépe nakládat. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/publikace-een-k-problematice-dusevniho-vlastnictvi-95363.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19022

Konkurs

Jedním ze způsobů řešení úpadku (neschopnosti plnit své závazky) neboli insolvence je konkurs. Seznámení s podstatou konkursu a jeho následky pro dlužníka i pro jeho věřitele. Popsány jsou podmínky prohlášení konkursu a jeho účinky, vliv na společné jmění manželů, postup zpeněžení majetkové podstaty, náležitosti nakládání s výtěžkem zpeněžení a další. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/konkurs-ppbi-50780.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 19025

Nájem a pacht, zejména nemovitostí

Nájem doznal účinností nového občanského zákoníku právně významných změn, přičemž některé tyto změny dokonce ovlivnily i smlouvy uzavřené před účinností nové právní úpravy. Naopak pojem pacht jako samostatný právní institut byl do českého právního řádu nově zařazen. Proto rozhodně neuškodí se s novým pojetím pachtu a změněnou právní úpravou nájmu seznámit. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/najem-a-pacht-zejmena-nemovitosti-ppbi-59867.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18825

Novela insolvenčního zákona se snaží zamezit bezdůvodným návrhům

Jedním z velice závažných nešvarů spojených s insolvenčním řízením v České republice je podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů. Za šikanózní jsou přitom obecně označovány takové návrhy, které fakticky sledují jiný cíl, než je řešení úpadku dlužníka. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-insolvencniho-zakona-se-snazi-zamezit-bezduvodnym-navrhum-95043.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18757

Převod s notářskou úschovou

Při převodu obecně, tedy například při převodu nemovitosti nebo obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, je určitě dobré být obezřetný již při sepisování smlouvy a následném převodu peněz. Jak se vyhnout problémům, radí prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prevod-s-notarskou-uschovou-94765.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18759

Nová úprava přestupků podnikajících fyzických osob

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, který nahradil dosud účinný zákon o přestupcích. Tímto zákonem došlo ke komplexní změně odpovědnosti podnikajících fyzických osob, tzv. OSVČ, za přestupky. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-uprava-prestupku-podnikajicich-fyzickych-osob-94764.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18633

Provozování hazardních her

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Co se s nástupem nové právní úpravy změnilo? Zákon povoluje například možnost podnikání zahraničních sázkových on-line společností, naopak nařizuje blokovat hazardní hry bez základního povolení Ministerstva financí ČR i přístup českých hráčů na weby zahraničních provozovatelů nelicencovaných v ČR. Nově je zřízen registr hráčů hazardních her, kterým nebude povoleno hrát vůbec. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/provozovani-hazardnich-her-ppbi-94193.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18504

Zaměstnancům může firma zrušit dovolenou. Kdy mají nárok na kompenzaci?

Zaměstnavatel může dle zákona přistoupit ke zrušení dovolené či z ní zaměstnance odvolat. Pracovník však může uplatnit nárok na kompenzaci. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zamestnancum-muze-firma-zrusit-dovolenou-kdy-maji-narok-na-kompenzaci-93337.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18331

Asociace plánuje rozšířit zákon o významné tržní síle, chce chránit menší firmy

Současná podoba zákona podle odborníků nechrání jen malé a střední firmy, ale všechny dodavatele řetězců. Pokud by měla být rozšířena také na další obory, musela by projít úpravou, která by zajistila lepší postavení zranitelnějších účastníků trhu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/asociace-planuje-rozsirit-zakon-o-vyznamne-trzni-sile-chce-chranit-mensi-firmy-92746.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18265

Tlak na bezpečnost práce ve firmách poroste, Česko nechce být levnou montovnou

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2016 poklesnul. Tuzemské podniky však mají stále velké rezervy v dodržování bezpečnostních pravidel na pracovišti. Šetřit náklady tímto způsobem však pro ně bude stále složitější. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tlak-na-bezpecnost-prace-ve-firmach-poroste-cesko-nechce-byt-levnou-montovnou-92106.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18252

Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává jednak o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních korporací zrušena, ale především přehledně shrnuje veškeré kroky, které je nutné učinit během procesu likvidace, tedy před tím, než s.r.o. zanikne a bude formálně vymazána z příslušného obchodního rejstříku. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-na-likvidaci-s-r-o-ppbi-92047.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 18225

Novela občanského zákoníku přinesla změny u nemovitostí, dotknou se i firem

Firmy, které vybudovaly inženýrské sítě nebo cesty ke svým provozovnám, již nebudou mít předkupní právo na pozemky, kudy tyto liniové stavby vedou. Společnosti podnikající v realitách nově mohou požadovat jen poloviční kauci za pronájem bytu, než u původní úpravy. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-obcanskeho-zakoniku-prinesla-zmeny-u-nemovitosti-dotknou-se-i-firem-92001.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal