Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv pro měsíc: Srpen 2015

Thumbnail for 12565

Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je použití podmíněno souhlasem druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-spolecne-jmeni-manzelu-ppbi-63789.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12564

Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je použití podmíněno souhlasem druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikani-a-spolecne-jmeni-manzelu-ppbi-63789.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12642

Sociální pojištění: Bezdětní zaplatí víc, rodiče dvou a více dětí ušetří

Čím více dětí, tím nižší odvody na sociální pojištění. Takový je plán ministerstva práce a sociálních věcí. ´Sleva´, která se týká i OSVČ, má být bonusem za výchovu dětí. Portál BusinessInfo.cz pro vás připravil přehled, kdo a kolik by po zavedení nové legislativy zaplatil. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/-socialni-pojisteni-bezdetni-zaplati-vic-rodice-dvou-a-vice-deti-usetri-68178.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12644

Start elektronické evidence tržeb se odkládá na polovinu roku 2016

Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit k mimořádnému prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona ze tří měsíců na sedm. Tento postup odsouhlasila koaliční rada vlády. Elektronická evidence tržeb začne tedy pravděpodobně fungovat až od poloviny příštího roku. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/start-elektronickeke-evidence-trzeb-se-odklada-na-polovinu-roku-2016-68184.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12646

Druhá práce během prázdnin a daně

Někteří zaměstnanci si během roku přivydělávají a mají souběžně dva zaměstnanecké příjmy, zejména potom během letních prázdnin. Pokud je ovšem jejich příjem v jednom měsíci roku 2015 zdaněn zálohovou daní od dvou a více zaměstnavatelů, je třeba podat daňové přiznání. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/druha-prace-behem-prazdnin-a-dane-68085.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12648

O zakázkách nemůže rozhodovat jenom cena, kritizují podnikatelé připravovaný zákon

Veřejné zakázky jsou jedním z motorů současného ekonomického růstu v zemi. Především oborům jako je stavebnictví pomohly státní, krajské či obecní peníze vymanit se z mnohaleté krize. Firmy se však obávají, že do budoucna pro ně bude komplikovanější se k veřejným zakázkám dostat. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/o-zakazkach-nemuze-rozhodovat-jenom-cena-kritizuji-podnikatele-pripravovany-zakon-68086.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12650

Aktuální informace o programech podpory podnikání (24. 8. 2015)

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) k 24. srpnu 2015. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/aktualni-informace-o-programech-podpory-podnikani-24-8-2015-68058.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12652

Kontrolní hlášení k DPH: Proč má být účinnou zbraní na podvody?

Daň z přidané hodnoty je pro státní kasu nejdůležitějším odvodem. Výnosy z ní dosahují téměř 300 miliard ročně, což je více než ze všech daní z příjmu dohromady. Na podvodech a únicích souvisejících s DPH také stát nejvíce tratí. Nejúčinnější zbraní proti podvodníkům má být nově zavedené kontrolní hlášení. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kontrolni-hlaseni-k-dph-proc-ma-byt-ucinnou-zbrani-na-podvody-68023.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12656

Technologická agentura ČR připravila jednotné zásady pro ochranu duševního vlastnictví

Zhruba o dvacet procent z možných výnosů přicházejí každoročně česká výzkumná pracoviště, protože si nedokáží ochránit výsledky své práce. Jsou to miliardy korun, které by jinak mohly sloužit k další podpoře výzkumu a zavádění jejich poznatků do praxe. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala Technologická agentura České republiky (TA ČR). Ta nyní zavádí do praxe konkrétní kroky, které by měly vést k postupné nápravě. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/technologicka-agentura-cr-pripravila-jednotne-zasady-pro-ochranu-dusevniho-vlastnictvi-67894.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12658

MPSV vyhlásilo novou výzvu pro sociální podniky. Na podporu je připraveno 100 milionů

Pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního podnikání z řad podnikatelských subjektů nebo OSVČ a pro všechny, kteří v hlavě nosí projekt, jak pomoci sobě a zároveň lidem na okraji společnosti – především těm je určena nejnovější výzva v rámci OP Zaměstnanost směřovaná na podporu sociálního podnikání, sociálního začleňování a boje s chudobou. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mpsv-vyhlasilo-novou-vyzvu-pro-socialni-podniky-na-podporu-je-pripraveno-100-milionu-67910.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12660

Šlechtová: Posun v čerpání evropských dotací je pozitivní

Na aktuálním jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/slechtova-posun-v-cerpani-evropskych-dotaci-je-pozitivni-67884.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12662

Téměř čtyři a půl miliardy korun zaručených úvěrů pro české podnikatele přiteče z Junckerova balíčku

Českomoravská záruční a rozvojová banka uzavřela s Evropským investičním fondem smlouvu o poskytnutí protizáruky. Dohoda umožní v příštích dvou letech čerpat českým podnikatelům úvěry v celkové výši 4,4 miliardy korun. Jedná se o historicky první faktické zapojení do tzv. Junckerova balíčku v ČR, a to za aktivní účasti státu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/temer-ctyri-a-pul-miliardy-korun-zarucenych-uveru-pro-ceske-podnikatele-pritece-z-junckerova-balicku-67831.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12664

Katastrální zákon a související otázky

Katastrální zákon navrací zásady původní pozemkové evidence. Zásada materiální publicity chrání dobrou víru v pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu přiznává již k okamžiku doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Zavádí zvýšenou informovanost účastníků řízení. Zapisuje 15 nových věcných práv k nemovitostem a 19 nových poznámek. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/katastralni-zakon-a-souvisejici-otazky-ppbi-62002.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12666

Správný postup při získávání veřejných zakázek

Vše co by měli znát potenciální zájemci o veřejnou zakázku. Způsob uveřejňování veřejných zakázek, čtyři skupiny kvalifikačních předpokladů uchazečů a možnosti obrany uchazeče proti rozhodnutí zadavatele, lhůty a správní poplatky. Rovněž je vysvětlen postup při získání zadávací dokumentace, pokládání doplňujících dotazů a dále náležitosti nabídky a návrhu smlouvy. Jednotlivé kroky jsou doplněny praktickými tipy pro uchazeče. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spravny-postup-pri-ziskavani-verejnych-zakazek-ppbi-63782.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12668

Základy soudního řízení správního

Možnosti obrany proti nezákonnosti správních aktů, proti nečinnosti orgánů veřejné správy a proti nezákonným zásahům orgánů veřejné správy, a to prostřednictvím zvláštních správních soudů zřízených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zaklady-soudniho-rizeni-spravniho-ppbi-67722.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12670

Daně pracujících studentů v deseti bodech

Řada vysokoškoláků si přivydělává během studia. Nejvíce studentů pracuje v červenci a srpnu. Studenti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu nebo na standardní pracovní smlouvu. Co je dobré vědět o zdanění? Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dane-pracujicich-studentu-v-deseti-bodech-67682.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12672

Ochrana zdraví při práci v nadměrných teplotách

Víte, jaká mají zaměstnanci práva a co musí zaměstnavatel poskytnout při práci ve vysokých teplotách? Ochraně zdraví při práci v nadměrných teplotách se věnuje nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Vybrali jsme pro vás nejdůležitější informace, které byste měli znát. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ochrana-zdravi-pri-praci-v-nadmernych-teplotach-67651.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12674

Snížená sazba DPH se do cen nepromítla, naopak vzrostla administrativa

Praktické dopady druhé snížené sazby DPH jsou po sedmi měsících užívání jen stěží postřehnutelné. Snížení cen pro koncové uživatele u vybraných produktů nenastalo, naopak mírné zvýšení zisků zaznamenali někteří podnikatelé. Výrobcům, prodejcům i dovozcům zboží, které patří nebo může patřit do deseti procentní sazby DPH, navíc přibyly náklady na složitější administrativu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/snizena-sazba-dph-se-do-cen-nepromitla-naopak-vzrostla-administrativa-67645.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 12676

Co je dobré vědět o odstupném v deseti bodech?

Ukončení pracovního poměru by měli všichni věnovat dostatečnou pozornost z mnoha důvodů. Důležitým aspektem je i nárok na odstupné. Podívejme se na problematiku odstupného v deseti bodech. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/co-je-dobre-vedet-o-odstupnem-v-deseti-bodech-67551.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal