Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv pro měsíc: Listopad 2015

Thumbnail for 13196

Firmy očekávají, že koruna koncem příštího roku posílí

Tři čtvrtiny českých firem očekávají, že za rok kurz koruny k euru posílí na 26 korun za euro nebo i k silnějším hodnotám, pokud Česká národní banka (ČNB) ukončí užívání kurzového nástroje v závěru příštího roku. Vyplývá to z listopadové ankety ke kurzovému riziku a související politice ČNB, kterou Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v polovině listopadu uspořádal mezi svými členskými firmami. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/firmy-ocekavaji-ze-koruna-koncem-pristiho-roku-posili-71440.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13193

Vítr má být hlavní zdroj elektřiny, v Německu málem zničil síť

Do roku 2030 by se vítr mohl stát největším zdrojem elektřiny v Evropě. Větrné elektrárny by tak s podílem 28 procent na spotřebě přeskočily plynové, uhelné a další zdroje. Stačí, aby se vlády vydaly ve svých energetických politikách tímto ambiciózním směrem, tvrdí nová studie Evropské asociace pro větrnou energetiku (EWEA). Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vitr-ma-byt-hlavni-zdroj-elektriny-v-nemecku-malem-znicil-sit-71439.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13190

Ministr Mládek v Bruselu jednal o notifikaci podpory pro obnovitelné zdroje energie

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek intervenoval u Evropské komise ve prospěch notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie. V Bruselu hovořil s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministr-mladek-v-bruselu-jednal-o-notifikaci-podpory-pro-obnovitelne-zdroje-energie-71438.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13177

NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015 jsou FlowMon Networks

Vítězem soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 se stala společnost FlowMon Networks, a.s., která pomáhá firmám po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nejinovatorem-jihomoravskeho-kraje-2015-jsou-flowmon-networks-71433.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13163

Sazby mýtného od ledna 2016

Sazby mýtného pro rok 2016 zůstávají stejné, jako byly v roce 2015. Vláda ČR o nich rozhodla s účinností od 1. 1. 2015, současně se zavedením nové tarifní kategorie Euro6, která je určena pro vozidla s emisní úrovní EURO VI nebo EEV. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sazby-mytneho-od-ledna-2016-71443.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13160

O desítky procent roste zájem obchodníků o certifikáty bezpečných potravin

V Česku, Polsku a dalších středoevropských zemích výrazně roste zájem o mezinárodní certifikáty IFS FOOD, kterým obchodníci, výrobci i dodavatelé garantují bezpečnost potravin. Zvýšenou poptávku po certifikátech podporují četné kauzy s nekvalitními potravinami, které vedou prodejce k větší obezřetnosti. Vyplývá to ze zjištění certifikační a inspekční společnosti Bureau Veritas, světového lídra v daném segmentu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/o-desitky-procent-roste-zajem-obchodniku-o-certifikaty-bezpecnych-potravin-71428.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13157

Na konci roku roste ve firmách množství elektroodpadu, při nesprávném nakládání hrozí pokuty

Podniky koncem roku vyhodnocují rozpočty a z volných financí nejčastěji pořizují novou elektroniku. V důsledku toho v listopadu a prosinci narůstá zájem o likvidaci vysloužilých přístrojů, které jsou nahrazovány novými. Firmy by se měly informovat, jak s elektroodpadem nakládat dle zákona o odpadech. Elektronovela totiž změnila místa odběru. Při nesprávné manipulaci podnikům hrozí pokuta až 50 milionů korun. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/na-konci-roku-roste-ve-firmach-mnozstvi-elektroodpadu-pri-nespravnem-nakladani-hrozi-pokuty-71426.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13170

Třetinu firem v ČR trápí daňová nejistota u posuzování dotací nebo daňových odpočtů

Největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje je v daňové nejistotě u posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými úřady. Shodla se na tom třetina oslovených firem, které se zúčastnily v pořadí již 3. průzkumu Deloitte a Technologické agentury České republiky (TA ČR) probíhajícího v první polovině roku 2015. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tretinu-firem-v-cr-trapi-danova-nejistota-u-posuzovani-dotaci-nebo-danovych-odpoctu–71400.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13154

Jak od roku 2016 ukončit dohodu o provedení práce

Novela zákoníku práce sjednotila pravidla pro ukončení dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Exekuce se nově mohou vztahovat také na odměny z odměn o provedení práce. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-od-roku-2016-ukoncit-dohodu-o-provedeni-prace–71409.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13179

Nová strategie pro vnitřní trh: Úspěch závisí na konkrétních návrzích a implementaci

Kvalitní implementace legislativních aktů je klíčová pro efektivní fungování vnitřního trhu. Neúplná aplikace směrnice o službách a principu vzájemného uznávání či složité administrativní procedury brání přeshraničnímu podnikání v Evropské unii. Na potřebu překonat přetrvávající či nově vzniklé překážky na vnitřním trhu reagovala letos v říjnu Evropská komise představením nové strategie pro jednotný trh zboží a služeb. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-strategie-pro-vnitrni-trh-uspech-zavisi-na-konkretnich-navrzich-a-implementaci-71447.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13145

Dobře zavedený koncept společenské odpovědnosti nutnou podmínkou konkurenceschopnosti

Pojetí role podnikání prochází v celém světě, a tedy i v České republice, významnými změnami. Hlavním cílem byznysu sice zůstává maximalizace zisku, ale mnohem více se berou ohledy i na jeho udržitelnost v dlouhodobé perspektivě. To podle Roberta Szurmana, státního tajemníka ministerstva průmyslu a obchodu a předsedy Rady kvality naší republiky přináší stále větší důraz na témata, jako jsou sociální odpovědnost, etika, ochrana životního prostředí, péče o zaměstnance a vztah k okolní společnosti. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dobre-zavedeny-koncept-spolecenske-odpovednosti-nutnou-podminkou-konkurenceschopnosti-71332.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13139

České farmy se nadále slučují, výměrou převyšují průměr EU

Průměrná výměra české farmy během posledních deseti let stoupla podle údajů Eurostatu o více než dvě třetiny na 133 hektarů. Česko tak průměr v Evropské unii převyšuje osmkrát. Růst průměrné rozlohy pociťují téměř všechny státy EU s výjimkou Kypru a Švédska. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-farmy-se-nadale-slucuji-vymerou-prevysuji-prumer-eu-71329.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13136

ÚP ČR podpořil ve Středočeském kraji přes 250 firem a živnostníků

Celkem 258 zaměstnavatelů a OSVČ ve Středočeském kraji získalo finanční podporu na základě schválené žádosti v rámci regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami podpořila 4 560 zaměstnanců. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/up-cr-podporil-ve-stredoceskem-kraji-pres-250-firem-a-zivnostniku-71316.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13133

Jihomoravské průmyslové firmy očekávají letos většinou růst tržeb. Chybí kvalifikovaní pracovníci

Průmyslové firmy z jižní Moravy očekávají letos většinou růst tržeb. Pro některé z nich bude rok dokonce rekordní. Pozitivní hospodářské výsledky umožňují podnikům ve větším množství investovat. Firmy ale mají problémy s hledáním kvalifikovaných pracovníků, zejména u technických profesí. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jihomoravske-prumyslove-firmy-ocekavaji-letos-vetsinou-rust-trzeb-chybi-kvalifikovani-pracovnici-71297.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 13130

Česká republika klesla v žebříčku daňových povinností

Česká republika obsadila 122 místo v žebříčku jednoduchosti placení daní v právě zveřejněné studii Světové banky a PwC „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2016. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceska-republika-klesla-v-zebricku-danovych-povinnosti-71313.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal