Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Thumbnail for 16318

FinTech: Konkurenti nebo partneři finančního sektoru?

Do technologicky založených startupů bylo v roce 2015 investováno přibližně 19 miliard dolarů, znamená to téměř 60% nárůst oproti předchozímu roku. Investoři jsou přesvědčeni, že FinTech společnosti vezmou díky svým inovativním produktům a službám podíl na trhu bankám a pojišťovnám. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/fintech-konkurenti-nebo-partneri-financniho-sektoru-84560.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16315

Snižte plošně daně, vyzývají zástupci zaměstnavatelů stát kvůli EET

Stát by měl kvůli zavedení Elektronické evidence tržeb, která startuje už 1. prosince, ulevit podnikatelům plošným snížením daňových sazeb. Shodli se na tom prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/snizte-plosne-dane-vyzyvaji-zastupci-zamestnavatelu-stat-kvuli-eet-84559.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16312

Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a jde cestou zjednodušování a transparentnosti. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/evropske-fondy-se-tezko-zbavuji-negativni-nalepky-84584.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16309

Český startup dobyl Silicon Valley. Vyhrál i spor s patentovými vyděrači

Chtěli vyvinout software, který jim ulehčí práci ve firmě. Výsledkem je produkt, s nímž se čeští vizionáři prosadili v Mekce technologického průmyslu Silicon Valley a dobyli svět. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cesky-startup-dobyl-silicon-valley-vyhral-i-spor-s-patentovymi-vyderaci-84538.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16306

Praha 5 má svého Podnikatele a Živnostníka roku 2015

Pátá městská část zná svého Podnikatele a Živnostníka roku 2016. Vítězové veřejné ankety byli vyhlášeni během slavnostního večera ve čtvrtek 24. listopadu 2016. Lidé i odborná porota nejvíce ocenili v kategorii Podnikatel roku společnost Dudes & Barbies za KAVÁRNU CO HLEDÁ JMÉNO a v kategorii Živnostník roku Jana Mamulu za dílnu DŘEVOTOČ. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/praha-5-ma-sveho-podnikatele-a-zivnostnika-roku-2015-84534.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16303

Důvěra v EET se těsně před startem ztrácí, systém ohrožují výjimky

Firmy a živnostníci se zlobí na ministra financí Andreje Babiše. Změny na poslední chvíli jsou pro ně to nejhorší, co jim politici mohou udělat. Pokud nová pravidla nebudou platit pro všechny, ztratí podle odborníků smysl. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/duvera-v-eet-se-tesne-pred-startem-ztraci-system-ohrozuji-vyjimky–84533.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16300

Jan Amos Havelka: Průmyslová tradice už dnes nestačí

Zahraničním investorům vadí neúměrně dlouhá stavební řízení, nedostatek připravených průmyslových zón nebo problémy s vízy, jak řekl Jan Amos Havelka, zakladatel Czechinvestu a čerstvý držitel ceny Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jan-amos-havelka-prumyslova-tradice-uz-dnes-nestaci-84266.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16333

Malá kina vědí, jak ulovit diváka

S malými kiny se u nás před několika lety přestalo počítat a čekal se jejich postupný zánik. Opak je pravdou. S velkými multiplexy malé sály nesoutěží. Nemají proč, vědí, v čem je jejich síla. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mala-kina-vedi-jak-ulovit-divaka-84265.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16325

Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě

Novým zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ze dne 28. 6. 2016, který je účinný od 1. 10. 2016, byl stanoven zákaz prodeje o státních a ostatních svátcích. Vzhledem k jeho stručnému obsahu vyvstala celá řada dosud nevyřčených otázek, ke kterým absentuje jakýkoli obsáhlejší výklad. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prodejni-doba-v-maloobchode-a-velkoobchode-84594.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16297

V OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí o dotace

Dne 28. 11. 2016 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvy v dalších třech programech podpory. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/v-op-pik-byla-vyhlasena-nova-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-dotace-84491.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16294

Třetí kolo Programu rozvoje venkova: Uspěli malí farmáři

Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV) získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. Podpora pomůže zejména rozvoji zemědělských, lesnických i potravinářských podniků. V tomto kole byli velmi úspěšní malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní zemědělský intervenční fond, platební agentura Ministerstva zemědělství, totiž doporučil přibližně 94 % jejich žádostí. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/treti-kolo-programu-rozvoje-venkova-uspeli-mali-farmari-84490.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16292

Třetí kolo Programu rozvoje venkova: Uspěli malí farmáři

Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV) získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. Podpora pomůže zejména rozvoji zemědělských, lesnických i potravinářských podniků. V tomto kole byli velmi úspěšní malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní zemědělský intervenční fond, platební agentura Ministerstva zemědělství, totiž doporučil přibližně 94 % jejich žádostí. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/treti-kolo-programu-rozvoje-venkova-uspeli-mali-farmari-84490.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16282

V rámci OP PIK byly dosud schváleny projekty za téměř 14,7 miliardy korun

Od začátku fungování Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) budou do konce roku 2016 vyhlášeny výzvy za celkových 82 miliard Kč, to jest 70 % alokace programu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mpo-dosud-v-ramci-op-pik-schvalilo-projekty-za-temer-147-miliardy-korun-84487.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16279

CzechInvest: Investoři v Česku rádi expandují, mají zde dobré podmínky

CzechInvest dojednal za 1. pololetí 2016 investice za téměř 17 miliard korun. V pěti ze šesti případů se jedná o expanze. Dvě největší se plánují na jihu Čech. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/czechinvest-investori-v-cesku-radi-expanduji-maji-zde-dobre-podminky-84503.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16327

Zaknihování akcií

Donedávna bylo zaknihování akcií spíše výjimečnou záležitostí. Akciové společnosti odrazoval zejména složitý postup předcházející samotnému zaknihování i nutné náklady, které jsou se zaknihováním spojeny. V důsledku nového zákona o zadávání veřejných zakázek však musí řada akciových společností k zaknihování přistoupit, jinak hrozí, že budou z veřejných zakázek vyřazeny. Článek podrobně pojednává o postupu zaknihování akcií v souvislostech. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zaknihovani-akcii-ppbi-84568.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16276

Smlouvy uzavírané přes internet: Podnikatelé musí poskytnout potřebné informace

V souvislosti s rozvojem moderních technologií se stalo uzavírání smluv prostřednictvím internetu běžnou praxí. Zákon tento způsob uzavírání smluv obecně připouští, ale v některých případech je třeba mít na paměti zvláštní právní úpravu, která smluvním stranám stanoví odlišná práva a povinnosti oproti uzavření smlouvy „běžným způsobem“. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smlouvy-uzavirane-pres-internet-podnikatele-musi-poskytnout-potrebne-informace–84484.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16258

Česko-britské superlasery „nové generace“ uspěly v Evropě

Evropská komise oficiálně oznámila, že se bude společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podílet na financování vzniku nového „Centra excelence“, které se zaměří na průmyslové využití špičkových laserových technologií. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cesko-britske-superlasery-nove-generace-uspely-v-evrope-84416.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16249

Jižní Čechy budou mít své Big Data Centrum

Díky spojení sil českých ICT odborníků z Technologického centra Písek a německých analytiků z Technologického centra Grafenau, vzniká unikátní projekt BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jizni-cechy-budou-mit-sve-big-data-centrum-84406.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal