Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv pro měsíc: Leden 2017

Thumbnail for 17083

Nabývání vlastnictví

Shrnutí složité problematiky vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. Nejprve je vysvětlen samotný pojem vlastnického práva, oprávnění z něj plynoucí, možné formy vlastnického práva (individuální, podílové a společné jmění manželů) a opominuty nejsou ani různé způsoby jeho nabývání (smlouvou, děděním, rozhodnutím státu nebo jinak). Rovněž jsou popsány možné zásahy do vlastnického práva, které mohou končit až institutem vyvlastnění. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nabyvani-vlastnictvi-ppbi-51162.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16967

Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále podporuje energeticky úsporné programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu využilo zbývajících prostředků z výnosů z prodeje emisních povolenek z roku 2014 a připravilo doplňkový program ENERG, ze kterého budou moci získat zvýhodněné úvěry malé a střední podniky z území Prahy. Dalším programem, který se bude podílet na naplňování Národního akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit úspory energie a v neposlední řadě je jedním z nástrojů k napravení situace v oblasti úspor program Úspory energie s Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-i-nadale-podporuje-energeticky-usporne-programy-86408.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16965

Ministerstvo průmyslu a obchodu i nadále podporuje energeticky úsporné programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu využilo zbývajících prostředků z výnosů z prodeje emisních povolenek z roku 2014 a připravilo doplňkový program ENERG, ze kterého budou moci získat zvýhodněné úvěry malé a střední podniky z území Prahy. Dalším programem, který se bude podílet na naplňování Národního akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit úspory energie a v neposlední řadě je jedním z nástrojů k napravení situace v oblasti úspor program Úspory energie s Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-i-nadale-podporuje-energeticky-usporne-programy-86408.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16961

TA ČR: Harmonogram veřejných soutěží 2017

Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017. V následujícím roce bude vyhlášeno celkem šest veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, EPSILON a ÉTA. Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS v programech DELTA a THÉTA. U programů ZÉTA, ÉTA a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto programech. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ta-cr-harmonogram-verejnych-soutezi-2017-86406.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16959

TA ČR: Harmonogram veřejných soutěží 2017

Technologická agentura ČR tímto informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017. V následujícím roce bude vyhlášeno celkem šest veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, EPSILON a ÉTA. Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS v programech DELTA a THÉTA. U programů ZÉTA, ÉTA a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto programech. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ta-cr-harmonogram-verejnych-soutezi-2017-86406.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 17085

Obchodní společnosti – změny

Obchodní společnosti vznikají zápisem do obchodního rejstříku (OR). V případě, že se změní rozhodné skutečnosti (např. společníci, název, sídlo nebo výše základního kapitálu společnosti), je třeba všechny tyto změny zapsat do OR. Právní úprava změn a jejich zápisů do OR v případě společnosti s ručením omezeným. Dále je zmíněn i zápis změn ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-spolecnosti-zmeny-ppbi-51065.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16953

Jedenáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku Olomouckého kraje zná svého vítěze

Pavel Koutný, jednatel a spolumajitel oděvní firmy Koutný spol. s r.o. se stal jedenáctým držitelem krajského titulu EY Podnikatel roku Olomouckého kraje. Soutěž organizuje společnost EY pod záštitou MUDr. Otu Košty, hejtmana Olomouckého kraje a ve spolupráci se zájmovým sdružením OK4Inovace. V Olomouckém kraji byl regionální vítěz vyhlášen již pojedenácté. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jedenacty-rocnik-souteze-ey-podnikatel-roku-olomouckeho-kraje-zna-sveho-viteze-86397.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16955

V Česku vzrostl zpětný odběr elektroodpadu o 1,4 kg na osobu

V roce 2015 vzrostlo v České republice množství zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů o 1,4 kg na osobu, což je o 15 703 tun více než v předchozím roce. Vyplývá to z nejnovějších dat Ministerstva životního prostředí. Největší podíl odevzdaného elektroodpadu tvořily velké domácí spotřebiče a spotřebitelská zařízení, které dohromady představují více jak dvě třetiny celkového sběru. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/v-cesku-vzrostl-zpetny-odber-elektroodpadu-o-14-kg-na-osobu-86395.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16949

UrbanCyclers pomáhá městům přesedlat na kola, český startup zamířil do Berlína

Unikátní česká aplikace zatím nemá ve světě konkurenci. Inteligentní doprava ve spojení s jízdou na kolech může podle zakladatelů projektu změnit velká města v zelenější a příjemnější místo pro život. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/urbancyclers-pomaha-mestum-presedlat-na-kola-cesky-startup-zamiril-do-berlina-86371.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16970

Německá kocovina ze zeleného boomu: spoléhat na slunce a vítr nelze

Politika Energiewende, kterou zavedla vláda kancléřky Angely Merkelové na podzim roku 2010 a jejímž cílem je téměř úplný odklon od spalování fosilních paliv do roku 2050, se dostává pod stále silnější tlak odpůrců a skeptiků. Její revize může nastat již po letošních podzimních volbách do Spolkového sněmu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemecka-kocovina-ze-zeleneho-boomu-spolehat-na-slunce-a-vitr-nelze-86409.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 17087

Nemovitosti

Základní orientace v problematice nemovitostí. Dokument bude nápomocen při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pojednává i případy týkající se koupě nemovitostí, nájmu nemovitostí (povinnosti nájemce a pronajímatele, možnosti ukončení nájmu apod.) a v jakých případech může nemovitost sloužit jako nepeněžitý vklad. V neposlední řadě se zabývá dopady úkonů s nemovitostmi na daňové povinnosti vlastníka nemovitostí. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nemovitosti-ppbi-51064.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16944

Nabídka bezplatné účasti na největším severoamerickém potravinářském veletrhu SIAL Kanada

Generální konzulát České republiky v Torontu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství nabízí českým podnikům ze sektoru potravinářství účast na veletrhu SIAL Kanada 2017, který se uskuteční ve dnech 2.– 4. května 2017 v Torontu. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nabidka-bezplatne-ucasti-na-nejvetsim-severoamerickem-potravinarskem-veletrhu-sial-kanada-86358.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16934

Superlaser nové generace jako první na světě dosáhl výkonu 1000 W

Diodově čerpaný pevnolátkový (DPSSL) laser DiPOLE 100 alias „Bivoj“ byl navržen a zkonstruován v britské Central Laser Facility (součást STFC, Rutherford Appleton Laboratory) a do České republiky byl dodán na základě smlouvy s centrem HiLASE. V polovině prosince 2016 dosáhl tento laser plných parametrů, pro které byl navržen. Déle než hodinu a kompletně bez vnějšího zásahu generoval stabilní laserové pulsy s výstupní energií 100 J na opakovací frekvenci 10 Hz. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/superlaser-nove-generace-jako-prvni-na-svete-dosahl-vykonu-1000-w-86337.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16937

Projekt Kyberneticka revoluce CZ vyráží v únoru 2017 do Hradce Králové

Sdružení CzechInno pokračuje druhou akcí v Hradci Králové konanou dne 21. února 2017 v sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce v českých firmách pod názvem „Kyberneticka revoluce CZ – Průmysl 4.0 v praxi“. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/projekt-kyberneticka-revoluce-cz-vyrazi-v-unoru-2017-do-hradce-kralove-86350.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16931

Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu celého roku 2016 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 123,8 mld. Kč, přičemž na povinných platbách současně odvedla do evropského rozpočtu 44,2 mld. Kč. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceska-republika-ziskala-v-roce-2016-z-rozpoctu-eu-o-796-mld-kc-vice-nez-zaplatila-86331.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16923

ČMZRB zahajuje spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje

V pátek 20. 1. 2017 bylo podepsáno mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje a Inovační a podnikatelskou platformou Memorandum o partnerství a spolupráci. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cmzrb-zahajuje-spolupraci-s-krajskou-hospodarskou-komorou-jihomoravskeho-kraje-86298.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16921

ČMZRB zahajuje spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje

V pátek 20. 1. 2017 bylo podepsáno mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje a Inovační a podnikatelskou platformou Memorandum o partnerství a spolupráci. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cmzrb-zahajuje-spolupraci-s-krajskou-hospodarskou-komorou-jihomoravskeho-kraje-86298.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dotace-a-financovani-82&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16928

Daňové výjimky trápí podnikatele, jsou jich desítky

Podnikatele, kteří musejí začátkem dubna odevzdat na finanční úřad daňové přiznání, stále trápí příliš složité daně z příjmu. Ministerstvo financí slibuje zjednodušení, k nápravě je ale daleko. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danove-vyjimky-trapi-podnikatele-jsou-jich-desitky-86320.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16925

Daňové výjimky trápí podnikatele, jsou jich desítky

Podnikatele, kteří musejí začátkem dubna odevzdat na finanční úřad daňové přiznání, stále trápí příliš složité daně z příjmu. Ministerstvo financí slibuje zjednodušení, k nápravě je ale daleko. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danove-vyjimky-trapi-podnikatele-jsou-jich-desitky-86318.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=dane-ucetnictvi-81&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 16916

Značka Klasa se bude udělovat podle nových pravidel

Od 1. února se změní metodika pro udělování značky kvality Klasa. Zjednodušení administrativy pomůže především malým výrobcům, odpadne například povinnost dokládat certifikát systému managementu jakosti a prodlouží se doby platnosti laboratorních protokolů. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/znacka-klasa-se-bude-udelovat-podle-novych-pravidel-86293.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=podnikatelske-prostredi-141&utm_campaign=rss_portal