Často kladené dotazy (F.A.Q.)

Zde najdeš otázky a odpovědi, které budou možná zajímat i Tebe

Otázky ohledně zprávy projektu

Tento projekt se v České a Slovenské republice spouští z testovací verze do ostrého provozu v září 2015. Na projektu jsme pracovali několik měsíců a věříme, že pomůže nejen začínajícím podnikatelům.

Už během testovacího období jsme získali více než 100 podnikatelských subjektů, které používali náš systém jako jejich hlavní fakturační a skladový systém v podnikání.

Jsme registrováni na příslušném daňovém úřadě podle §7a a máme přidělené IČ DPH pro vystavování faktur do zemí EU (mimo Slovenskou republiku). Pro plátce DPH (VIES) v členských zemích EU jsou proto ceníkové ceny konečné. Pro objednavatele - neplátce DPH (mimo Slovenska) tak naše ceny navyšujeme o DPH.

Uvedené ceny pro předplacený balíček "BUSINESS" a "ALL IN" platí na 1 měsíc. Předplatné je vždy na měsíc dopředu a předplácí se pomocí kreditní karty přímo v systému po přihlášení přes integrovanou platební bránu GP WebPay. Při roční platbě předem klient získává 2 měsíce zdarma.

iProfil_garanciaGarantujeme, že v případě jakéhokoliv ukončení projektu budou investice za předplacené služby firmám vráceny v poměrné části zůstatku předplatného. Také v daném případě poskytneme dostatečný prostor na zálohu dat klientů a pomoc při této záloze.

Garantujeme profesionální přístup k projektu (nejsme nově vzniklá agentura se spornou minulostí a žádnými zkušenostmi, naše projekty v průběhu let využilo a využívá několik milionů uživatelů – RealVEA.skUnpaid.SupportGlobalVEA.skiProfil.sk, FiremnyKatalog.sk …).

Do projektu jsme investovali jako náš čas, tak i finanční prostředky. Také se snažíme budovat marketingové aktivity a školení v rámci projektu. Proto k jakémukoliv zastavení či zrušení projektu bychom přistoupili pouze v krajním a výjimečném případě.

Bezpečnost dat projektu je ošetřena přes 256bit. SSL certifikát. Platební terminál využívá 3D-Secure technologii. Data klientů jsou tedy jako v trezoru! Podobný systém zabezpečení se běžně používá v internet bankingu. Projekt je umístěn na kvalitním managed serveru s garantovanou správou "24/7" a pravidelnou zálohou.

Otázky ohledně fakturace

 • Název "Faktura" s pořadovým číslem (jedinečné číslo)
 • "Dodavatel" Název podle registru, adresa místa podnikání/sídla společnosti
 • IČ a DIČ, pokud jste plátci DPH tak i IČ-DPH
 • Slovní informaci "přenesení daňové povinnosti", pokud osobou povinnou odvést DPH je příjemce zboží nebo služby
 • Označení registru, který podnikatele zapsal (např. Obchodní rejstřík ČR, Živnostenský rejstřík ČR), číslo zápisu.
 • Data: vystavení FA, splatnosti FA, daňového plnění (dodání zboží/služby)
 • Variabilní symbol (většinou stejný jako číslo faktury)
 • Konstantní symbol (pro správnou identifikaci platby)
 • Forma úhrady (hotovost, převodní příkaz, dobírka, atd.)
 • Způsob dopravy (osobní odběr, dovoz, kurýr, atd.)
 • Bankovní údaje (číslo účtu, název banky, IBAN, SWIFT)
 • "Odběratel" Název podle rejstříku, adresa místa podnikání/sídla, IČ, DIČ, IČ DPH
 • Text faktury, fakturované produkty (Název produktu, Cena za měrnou jednotku, Množství a měrná jednotka, Cena za fakturované množství, Měna, Celková částka k úhradě)
 • Jméno a příjmení osoby, která fakturu vystavuje
 • Podpis osoby, která fakturu vystavuje

A náš projekt všechny tyto náležitosti hravě zvládá a řeší za Tebe!

 • Plátce DPH je osoba, která je registrována na daňovém úřadě jako osoba povinná k dani, přičemž tato povinnost vzniká při dosažení obratu 1 000 000 Kč za poslední kalendářní rok. Pokud obrat nedosahuje tuto výšku, registrace plátce DPH je dobrovolná. Plátcem DPH musí být také každý, kdo poskytuje služby mezinárodně v rámci EU.
 • Plátce DPH prodává zboží či služby i s DPH. V případě, že toto zboží či služby si kupuje plátce DPH, může si na zboží či službu uplatnit daňový odpočet. Pokud je však kupuje neplátce DPH, výhodu uplatnit si odpočet nemá.
 • Neplátce DPH prodává zboží či služby bez DPH, bez ohledu na to, zda je kupující plátce nebo neplátce DPH.

Náš projekt zvládá agendu plátce i neplátce DPH v členských zemích EU.

 • "Dodavatel" je osoba (fyzická nebo právnická), která dodává výrobky nebo služby odběrateli. Dodavatel vystavuje odběrateli fakturu se splatností okamžitě nebo v určité lhůtě, nebo pokladní blok.
 • "Odběratel" je osoba (fyzická nebo právnická), která odebírá výrobky nebo služby od dodavatele. Odběratel může tyto výrobky nebo služby využít k dalšímu zpracování, prodat konečnému spotřebiteli, nebo spotřebovat.

Samozřejmě, každou vydanou fakturu lze označit datem, kdy byla vyplacena. Vizuálně tak získáš okamžitý přehled, zda máš faktury uhrazené splatnosti nebo po splatnosti. Pokud si v seznamu faktur vyfiltrovat faktury podle klienta, uvidíš okamžitě jeho platební disciplínu.

Také vždy po přihlášení se do systému v okně "Nástěnka" uvidíš, které vydané faktury máš už po splatnosti a kolik dnů je tvůj klient v prodlení s úhradou.

Otázky ohledně skladu a pohybů na skladě

Skladové karty se používají pro záznam informací o prodávaném zboží a o aktuálním stavu zásob.

Ze skladové karty získáš tyto okamžité informace:

 • Prodejní ceny
 • Stav zásob na skladě
 • Uskutečněné pohyby na skladě
 • Výrobní / interní čísla / EAN

Náš projekt všechny tyto náležitosti hravě zvládá a navíc nabízí ještě tyto možnosti:

 • Sledování minimálního stavu zásob na skladě
 • Možnost vytváření nákupních sestav
 • Možnost vygenerování objednávky v PDF u vybraného dodavatele
 • Potvrzení vybavení vygenerované objednávky a přímé naskladnění zásob z objednávky na sklad jedním klikem

Dodací list slouží jako doklad o potvrzení přijetí dodaného zboží nebo služby a může i blíže specifikovat dodané zboží.

Dodací list jako účetní doklad musí splňovat tyto potřebné náležitosti:

 • Slovní a číselné označení účetního dokladu
 • Fakturační údaje "Odběratele" i "Dodavatele"
 • Peněžní částku nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • Jméno a příjmení osoby, která fakturu vystavuje
 • Datum vyhotovení účetního dokladu
 • Datum uskutečnění účetního případu, není shodný s datem vyhotovení
 • Bankovní údaje (číslo účtu, název banky, IBAN, SWIFT)
 • Forma úhrady (hotovost, převodní příkaz, dobírka, atd.)
 • Způsob dopravy (osobní odběr, dovoz, kurýr, atd.)
 • Místo dodání

A náš projekt všechny tyto náležitosti hravě zvládá a navíc nabízí ještě tyto možnosti:

 • Aktuální stav skladu vydávaného zboží
 • Stav konkrétních příjmů od dodavatelů
 • Okamžité vyskladnění zboží ze skladových karet
 • Klonování dodacího listu do nové faktury
 • Export dokumentů do PDF

Náš nákupní Košík v projektu slouží k vytváření vlastních nákupních sestav. Nabízí vyskládání individuálního nákupního košíku pro odeslání nebo vytištění oficiální PDF objednávky.

Nákupní košík v projektu obsahuje:

 • Vyhledávání mezi skladovými kartami
 • Vytvoření objednávky vybranému Dodavateli
 • Export dokumentu "Objednávka" do dokumentu PDF, který může sloužit jako oficiální objednávka a být zaslán Dodavateli
 • Okamžitý hromadný i částečný příjem zboží z vyřízené objednávky na skladové karty

Otázky a odpovědi

Pokud si zde nenašel/la odpověď na svůj dotaz, neváhej a napiš nám ji e-mailem na *protected email*. Určitě Ti na ni odpovíme v krátkém čase a případně ji i s odpovědí uveřejníme v této sekci jako pomoc pro dalších. Otázky můžeš směřovat jak na funkce projektu, tak i na obecnou stránku ideji projektu.

HelpDesk (Podpora)

Si už uživatelem projektu a nevíš si s něčím rady? Neváhej a napiš nám svůj problém e-mailem na *protected email*. Společně najdeme řešení a pomůžeme Ti při správném používání tohoto projektu, případně lze natrefíme na skrytý problém, který hned odstraníme a zkvalitníme tak užívání programu pro jiných.

Vývoj projektu

V případě, že Ti v tomto projektu něco chybí, nebo máš pocit, že některé funkce by měly fungovat lépe aby to bylo pro Tebe jednodušší, neváhej a napiš nám svou ideu problému a možného řešení na *protected email*. Rádi bychom tento projekt zlepšovali na reálných zkušenostech uživatelů.