Přes 2,34 miliony lidí zemřelo v důsledku pracovních činností, jak ukazují globální odhady Mezinárodní organizace práce za rok 2013. U drtivé většiny případů souvisela příčina úmrtí se zdravotními problémy, nikoli s úrazy. Ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci odhaduje, že v důsledku rakoviny vznikající při pracovních činnostech je ročně 660 tisíc úmrtí. V návaznosti na tato data vzniká nový standard ISO/IEC 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S), který má Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-norma-iso-45001-ma-lepe-chranit-zdravi-zamestnancu-103570.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal