Srp 10, 2015
Aktuální zpráva: Brzy ostrá česká verze projektu INVOICING.SUPPORT oficiálně spuštěna.

Archiv rubriky: Právo

Elektronické zadávání veřejných zakázek bude od října povinné

Od října letošního roku bude platit povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek pro všechny zadavatele. Pokud stát stanovil povinnost elektronické komunikace, měl by také poskytnout nástroj, jak tuto povinnost splnit. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek-bude-od-rijna-povinne-111183.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

GDPR: Květnem to nekončí. Naopak, pro firmy teprve vše začíná

Většina českých firem se na nástup nového zacházení s osobními údaji nestihla připravit vůbec. I ty, které se do řešení pustily, ho považovaly za jednorázový krok. Odborníci však upozorňují, že jde o dlouhodobý, trvalý proces. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/gdpr-kvetnem-to-nekonci-naopak-pro-firmy-teprve-vse-zacina-109490.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

Průvodce zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Možnost ovlivňovat koncepce/strategie dotýkající se území obce či vyššího územního celku je důležitá i pro podnikatele. A to nejen jako investora záměru, který musí dodržet všechny podmínky EIA, ale i podnikatele – dotčeného subjektu, který s posuzovaným záměrem nesouhlasí. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-eia-sea-ppbi-70163.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Vyvlastnění

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva, které je možné učinit pouze při naplnění přesně stanovených zákonných podmínek. Legislativně jej vymezují především zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě a stavební zákon. Článek pojednává o principech právní úpravy vyvlastnění a souvisejících informacích. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyvlastneni-ppbi-51049.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Živnosti

Článek se zabývá problematikou živností, především pak představuje její jednotlivé typy, z nichž pak začínající živnostník volí nejvhodnější variantu. Nastíněna je rovněž možnost výkonu živnosti pouze odborně způsobilými osobami a způsoby skončení živnostenského oprávnění. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnosti-ppbi-50460.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Hospodářské trestné činy

Článek popisuje problematiku hospodářských trestných činů, věnuje se jednotlivým trestným činům a jejich charakteristice včetně případné hrozící sankce. Jsou nastíněny obecné instituty trestního práva (trestní odpovědnost a její výjimky, pachatel trestného činu). Rovněž je zmíněn postup orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování hospodářských trestných činů. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hospodarske-trestne-ciny-ppbi-50764.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Autorské právo

Článek seznamuje se základy autorského práva, vysvětluje základní pojmy, rozdíl mezi výlučnými právy osobnostními a majetkovými a zaměřuje se na právní úpravu rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování díla. Popsána je i problematika licencování, trvání majetkových práv, výjimek a omezení autorských práv, statusu děl se zvláštním právním režimem a kolektivní správy práv. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/autorske-pravo-ppbi-50463.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Tažení proti „šmejdům“ v energetice má první výsledky

Trojnásobný nárůst podnětů v souvislosti s tzv. šmejdy v energetice. Reakce na osvětu a spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu. V úterý společně informovaly o tom, jak se spotřebitelé mohou bránit nekalým obchodním praktikám v energetice, kterých v poslední době dramaticky přibývá. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tazeni-proti-smejdum-v-energetice-ma-prvni-vysledky-108834.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Česku chybí adaptační zákon ke GDPR. Přesto začne pro tuzemské firmy platit

Politici nestihli schválit klíčovou normu včas. České firmy se tak budou muset, na rozdíl od svých zahraničních konkurentů v dalších zemích EU, od začátku řídit novým nařízením v jeho základní, nejtvrdší podobě. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cesku-chybi-adaptacni-zakon-ke-gdpr-presto-zacne-pro-tuzemske-firmy-platit-108545.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Tlak na české řidiče kamionů trvá dál, spory o vysílání pracovníků v EU pokračují

Jednotný trh služeb ohrožuje podle českých podnikatelských organizací rostoucí protekcionismus starých členských zemí Evropské unie. Směrnice o vysílání pracovníků, která by měla být přijata v roce 2018, tak zasáhne celou řadu firem. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/tlak-na-ceske-ridice-kamionu-trva-dal-spory-o-vysilani-pracovniku-v-eu-pokracuji-108177.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Letos končí přes půl milionu řidičských průkazů. Dopravní firmy zavádějí opatření

Přepravci se nechtějí dostat do situace, kdy již nyní nedostatkovou profesi řidičů omezí konec platnosti osvědčení. Mnozí řidiči čekají s výměnou na červenec, kdy se má tento proces na úřadech zjednodušit. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/letos-konci-pres-pul-milionu-ridicskych-prukazu-dopravni-firmy-zavadeji-opatreni-108088.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 20762

Předkupní právo se od roku 2018 vrací. Omezuje svobodné rozhodování spoluvlastníků

Občanský zákoník platný od roku 2014 předkupní právo u spoluvlastníků nemovitostí bez náhrady zrušil. Jeho novela dříve zažitou úpravu obnovuje. Výjimkou je případ, kdy se spolumajitel svého práva dobrovolně vzdá. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/predkupni-pravo-se-od-roku-2018-vraci-omezuje-svobodne-rozhodovani-spoluvlastniku-107213.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Správní řád

Správní právo je souhrn právních norem vztahujících se na veřejnou správu, její organizaci a činnost. Upravuje vztahy vznikající při výkonu správy mezi nositeli veřejné správy a mezi fyzickými nebo právnickými osobami. Správní právo je součástí práva veřejného, na rozdíl od práva soukromého jsou účastníci právního vztahu ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Veřejná moc je v zákonem vymezených případech nadřazená vůči ostatním subjektům práva. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spravni-rad-ppbi-51214.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Následky porušení pracovní kázně zaměstnancem

Informace o správném postupu v případě, že zaměstnavatel zjistí porušení pracovní kázně zaměstnancem. Zákoník práce upravuje pouze samotné důvody skončení pracovního poměru, ale nestanoví podrobnosti. Konkrétní postup vůči „problematickému“ zaměstnanci doporučujeme konzultovat s odborníkem. Podcenění bývá častou příčinou prohry zaměstnavatelů při následných soudních sporech se zaměstnanci. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nasledky-poruseni-pracovni-kazne-zamestnancem-ppbi-54714.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 20764

Získat patent na vynález by mohlo být v EU snazší

V době ostré konkurence na globálních trzích podnikatelé často čelí nekalým praktikám ohrožujícím jejich průmyslové vlastnictví. Průmyslové vlastnictví již není hodnota, kterou by si musely chránit pouze nadnárodní korporace, v dnešní době je to otázka i pro malé a střední podniky. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ziskat-patent-na-vynalez-by-mohlo-byt-v-eu-snazsi-107283.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 20730

Finanční výkazy nezveřejňují více než dvě třetiny firem, porušují tím informační povinnost

Dodržování zákonů mezi českými firmami je stále na velmi nízké úrovni. Ukazuje to porušování informační povinnosti, kde selhávají jak tuzemské podniky, které tuto povinnost neplní, tak stát, který její dodržování nevymáhá. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/financni-vykazy-nezverejnuji-vice-nez-dve-tretiny-firem-porusuji-tim-informacni-povinnost-107218.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal

Thumbnail for 20808

Datové schránky

Datové schránky jsou již od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv), mezi orgány veřejné moci navzájem, mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami, a též za poplatek mezi dvěma soukromými subjekty. Prostřednictvím datových schránek jsou povinně doručovány listovní zásilky více než 525 000 subjektům. Informace o celé úpravě datových schránek, doručování zpráv a možnostech dalšího nakládání s doručenými zprávami. Čti více

Celý článek si můžeš přečíst na: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/datove-schranky-ppbi-51258.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=legislativa-pravo-83&utm_campaign=rss_portal